Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering

Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

En kvinne med kaffe på gangen.

Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet hvor folk omgås. Hvor går grensen din?

Sett strek sammen!

Arbeidstilsynet, LDO og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden og har utarbeidet en veileder på nett. Arbeidsgiver kan bruke veilederen til å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Kampanjen er i utgangspunktet rettet mot utelivsbransjen, men er like relevant for hele arbeidslivet! (English version)

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Kurs Hamar 3. desember

Kurs Hamar 3. desember

Kurs Stavanger 15. oktober

Kurs Stavanger 15. oktober

Kurs Alta 12. juni

Kurs Alta 12. juni

Kurs Oslo 26. mars

Kurs Oslo 26. mars

Kurs Trondheim 6. november

Kurs Trondheim 6. november

Kurs Bodø 10. september

Kurs Bodø 10. september

Kurs Bergen 30. april

Kurs Bergen 30. april

Hvor setter du streken?

Om kampanjen

Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden med vår felles kampanje «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Målet er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.