Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering

Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

En kvinne med kaffe på gangen.

Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet hvor folk omgås. Hvor går grensen din?

Sett strek sammen!

Arbeidstilsynet, LDO og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden og har utarbeidet en veileder på nett. Arbeidsgiver kan bruke veilederen til å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Kampanjen er i utgangspunktet rettet mot utelivsbransjen, men er like relevant for hele arbeidslivet! (English version)

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Webinar om forebyggingsarbeid (Opptak)

Webinar om forebyggingsarbeid (Opptak)

Hvor setter du streken?

Om kampanjen

Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden med vår felles kampanje «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Målet er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.