Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering

Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Step 1 - Assess risks

Step 1 - Assess risks

In cooperation with the employees, identify the risks  in the  workplace and implement preventive measures

Step 2 - Codes of conduct

Step 2 - Codes of conduct

Work together with the employees in developing rules on how to behave at work. Inform everyone about the code of conduct.

Step 3 - Standard operating procedures

Step 3 - Standard operating procedures

Develop procedures on how to report and follow-up incidents of sexual harassment. Inform all the employees about the procedure.  

Step 4 - Violation must lead to consequence

Step 4 - Violation must lead to consequence

A breach of procedures should have consequences for the person harassing, whether it’s colleagues, guests or clients.

Step 5 - Clarify management’s responsibility

Step 5 - Clarify management’s responsibility

Management has a responsibility and a leading role in preventing and dealing with incidents of sexual harassments.

Step 6 - Talk about sexual harassment

Step 6 - Talk about sexual harassment

Talking about sexual harassment and other forms of harassment at the workplace.

En kvinne med kaffe på gangen.

Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet hvor folk omgås. Hvor går grensen din?

Sett strek sammen!

Arbeidstilsynet, LDO og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden og har utarbeidet en veileder på nett. Kampanjen er i utgangspunktet rettet mot utelivsbransjen, men er like relevant for hele arbeidslivet!

(English version)

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Webinar om håndtering (opptak)

Webinar om håndtering (opptak)

Hvor setter du strekken?

Om kampanjen

Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden med vår felles kampanje «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Målet er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.

Kampanjen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering har et eget domenenavn selv om innholdet på siden er lagt under hjemmesiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.