Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering

For arbeidsgiver - seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Step 1 - Assess risks

Step 1 - Assess risks

In cooperation with the employees, identify the risks  in the  workplace and implement preventive measures

Step 2 - Codes of conduct

Step 2 - Codes of conduct

Work together with the employees in developing rules on how to behave at work. Inform everyone about the code of conduct.

Step 3 - Standard operating procedures

Step 3 - Standard operating procedures

Develop procedures on how to report and follow-up incidents of sexual harassment. Inform all the employees about the procedure.  

Step 4 - Violation must lead to consequence

Step 4 - Violation must lead to consequence

A breach of procedures should have consequences for the person harassing, whether it’s colleagues, guests or clients.

Step 5 - Clarify management’s responsibility

Step 5 - Clarify management’s responsibility

Management has a responsibility and a leading role in preventing and dealing with incidents of sexual harassments.

Step 6 - Talk about sexual harassment

Step 6 - Talk about sexual harassment

Talking about sexual harassment and other forms of harassment at the workplace.

En kvinne med kaffe på gangen.

For arbeidstaker - har du opplevd seksuell trakassering og trenger veiledning?

Seksuell trakassering kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende til klåing, tafsing og berøring av intime kroppsdeler. Det inkluderer også spredning eller visning av bilder og videoer med seksuelt innhold, og all slik oppførsel tas på alvor. Uansett om det er ledere, kolleger, kunder eller gjester som står bak, er seksuell trakassering uakseptabelt.

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Webinar om forebyggingsarbeid (Opptak)

Webinar om forebyggingsarbeid (Opptak)

Webinar om håndtering (opptak)

Webinar om håndtering (opptak)

Hvor setter du streken?

Om kampanjen

Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden med vår felles kampanje «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Målet er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.

Kampanjen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering har et eget domenenavn selv om innholdet på siden er lagt under hjemmesiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.