Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering

Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

En kvinne med kaffe på gangen.

Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet hvor folk omgås. Hvor går grensen din?

Sett strek sammen!

Arbeidstilsynet, LDO og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden og har utarbeidet en veileder på nett. Kampanjen er i utgangspunktet rettet mot utelivsbransjen, men er like relevant for hele arbeidslivet!

(English version)

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Quiz-verktøy for å snakke om seksuell trakassering på jobben

Webinar om håndtering (opptak)

Webinar om håndtering (opptak)

Hvor setter du strekken?

Om kampanjen

Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden med vår felles kampanje «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Målet er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.

Kampanjen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering har et eget domenenavn selv om innholdet på siden er lagt under hjemmesiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.