Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Denne veilederen gir en praktisk hjelp til å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak.

Hva er seksuell trakassering og hvem rammes?

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep. Visning av bilder og videoer med seksualisert innhold vil også omfattes.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering

Ansatte har rett på et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Tiltak 2 - Regler for oppførsel

Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Kommende aktiviteter og kurs

Kurs Hamar 3. desember

Kurs Hamar 3. desember

Kurs Trondheim 6. november

Kurs Trondheim 6. november

Kurs Stavanger 15. oktober

Kurs Stavanger 15. oktober

Kurs Bodø 10. september

Kurs Bodø 10. september

Kurs Alta 12. juni

Kurs Alta 12. juni

Kurs Bergen 30. april

Kurs Bergen 30. april

Kurs Oslo 26. mars

Kurs Oslo 26. mars