We're here to help you

The equality and anti-discrimination ombudsman helps people who experience discrimination. Here you will find information about us, and how we can help you solve your case.

LDO-kurs
LDO-kurs
Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til halvdagskurs i aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

Blind mann sitter
Blind mann sitter
Fortsatt barrierer i arbeidslivet

Fortsatt barrierer i arbeidslivet

Blindhet og andre former for nedsatte funksjonsevner slår negativt ut på arbeidsplassen, ifølge en ny undersøkelse. 

Tvang hender som holdes
Tvang hender som holdes
Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

Ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at det er store utfordringer når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om tvang. Funnene i rapporten er basert på 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark. Ombudet og Fylkesmannen i Innlandet har nå innledet et samarbeid for å følge opp funnene i rapporten.

Hvor skjedde diskrimineringen?

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Ansettelser, permisjon, graviditet, oppsigelse, vikariat, senior.

Skole og utdanning

Skole og utdanning

Blir du diskriminert eller mobbet på skolen?

Offentlige tjenester

Offentlige tjenester

Kommune, lege, kollektivtrafikk, sosialtjenester.

Varer og tjenester

Varer og tjenester

I butikken, i banken, i nettbutikken, på restaurant, utested, i reklame og markedsføring.

Boligmarkedet

Boligmarkedet

Leie eller kjøpe bolig.

Familieliv

Familieliv

Barnefordeling etter samlivsbrudd.