På disse sidene finner du mer informasjon om hvem som er omfattet av LOS-plikten, hva plikten handler om og hvordan du kan gå frem for å oppfylle plikten. Du får også tips og råd om hvordan du kan jobbe med plikten. I tillegg finner du informasjon om offentlige virksomheters plikt til å jobbe aktivt for å fremme universell utforming.