I tillegg gir vi oversikt over relevante uttalelser fra FN-komiteer som gjelder likestilling og ikke-diskriminering.

Samlet oversikt over rettsutviklingen på diskrimineringsfeltet er tatt inn i Diskrimineringsrettrapporten som ombudet har gitt ut hvert år siden 2019.