Frokostseminar: ARP på 1-2-3

I år skal norske bedrifter trappe opp kartleggingen av lønns- og kjønnsforskjeller. Hva betyr det? Og hva er din rolle? 18. mars kan du få litt hjelp på veien. 

Faglig påfyll? Velkommen til LDO-kurs

24. og 25. mars inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til en rekke halvdagskurs om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet.