LDO-kurs

Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

LDO-kurs er en kursrekke med flere aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Vi har valgt temaene på kursene på bakgrunn av de henvendelsene vi mottar. På kursene kan du for eksempel få vite mer om hvordan du kan ivareta gravide arbeidstakere, eller hvordan du kan sikre en god og likestilt rekrutteringsprosess.

 

Kartlegging av utfordringer ved inkorporering av CRPD

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å invitere til et åpent møte i forbindelse med at vi arbeider med et prosjekt hvor vi kartlegger utfordringer i norsk rett vurdert opp mot CRPD. Vi ønsker å involvere dere i dette arbeidet, med mål også om å få innspill fra dere om hvilke rettslige problemstillinger dere kjenner til og er opptatt av.

Møtet vil bli avholdt i våre lokaler i Mariboes gate 13, tirsdag 13. juni kl. 10.00. Møtet vil innledes av likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

 

Mangfold i Mai 2023

Mangfold i mai er en årlig arrangementsserie i mai som startet i 2022 av NAV IT sitt team for universell utforming av IT. Fokuset for Mangfold i mai 2023 er hvorfor gapet mellom digitalt innenforskap og utenforskap oppstår. Ferske rapporter viser til mange blir digitalt utenfor på grunn av motivasjon, kunnskap og tillit, og at mennesker er «forskjellig digitale» avhengig av konteksten de er i.

Likestillings- og diskrimineringsombudet holder i denne forbindelse tre digitale kurs knyttet opp mot rekruttering, inkluderende arbeidsliv og likestillingsplikten for offentlig sektor.

Les mer om Mangfold i Mai her.

God rekruttering er likestilt rekruttering

Mandag 22. mai
Kl. 13:00 - 14:00
Meld deg på kurset her

Et mer inkluderende arbeidsliv – Hva funker?

Onsdag 24. mai
Kl. 13:30 - 15:00
Meld deg på kurset her

Likestillingsplikten for offentlig sektor

Torsdag 25. mai
Kl. 11:30 - 12:30
Meld deg på kurset her

 

 

Vil du vite mer?

  • Har du spørsmål til innholdet i kursene? Send en e-post til paamelding@ldo.no

  • Har du behov for tegnspråktolk eller annen tilrettelegging i forbindelse med digitale kurs? Send en e-post til paamelding@ldo.no, så er vi behjelpelige med å sende kurspresentasjon i forkant.

  • Har du tekniske spørsmål om ombudets digitale kurs? Dette kan være nyttig å vite

Newsletter