Siste nytt

 • Kvinne skjuler fjeset sitt
  25.11.19
  Ofre for menneskehandel må beskyttes

  Ombudet mener Regjeringen må utrede muligheten for å utvide adgangen til å gi oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel, uavhengig av om det er gitt forklaring til retten eller politiet i en straffesak.

 • Årskonferansen 2019
  22.11.19
  Slo et slag for innvandrerkvinnene

  Flere innvandrerkvinner i arbeid er et viktig likestillings- og integreringsmål. Hvor langt har vi kommet?

 • Olav Nyttingnes ved Akershus universitetssykehus var blant dem som engasjerte seg i debatten.
  06.11.19
  Trenger vi en ny tvangslov?

  Ombud Hanne Bjurstrøm håper på en lovgivning som gir mer frivillig behandling og forebygging av tvang. I november samlet ombudet fagmiljøene til seminar. 

 • FN-rapportør
  15.10.19
  FN-rapportør bekymret over bruk av tvang og utdatert vergemålslov

  Omfattende bruk av tvang og høye tvangstall uroer FNs spesialrapportør etter et ti dagers langt norgesbesøk.

 • Skjermdump fra VOlinjens reklamefilm
  02.10.19
  Ny krisetelefon lansert

  Volds- og overgrepsutsatte får et nytt landsdekkende tilbud. Ombudet håper den nye telefontjenesten vil senke terskelen for å søke hjelp.

 • To hender symboliserer at rettssikkerheten til funksjonshemmede må tas vare på.
  28.08.19
  Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

  En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at det er store utfordringer når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om tvang. Funnene i rapporten er basert på 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark. Ombudet og Fylkesmannen i Innlandet har nå innledet et samarbeid for å følge opp funnene i rapporten.

 • LOs sommerpatrulje 2019
  02.07.19
  Mange unge vet lite om rettighetene i arbeidslivet

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er bekymret for at mange unge arbeidstakere ikke kjenner til rettighetene de har i arbeidslivet. Hun bruker derfor noe av sommeren på å besøke bedrifter i Oslo sammen med LOs sommerpatrulje for å informere ansatte om ting de har krav på.

 • Forsvarssoldater på rekke
  28.05.19
  Forsvaret endrer praksis for ADHD-søkere etter klage fra ombudet

  Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen. Etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i år klagde på praksisen, har Forsvaret endret reglene og åpner nå for individuell helsevurdering av søkere.

 • fn-flagget
  12.04.19
  FN kritiserer bruk av vergemål og tvang i Norge

  FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) mener det norske vergemålssystemet må endres. Slik det er i dag så mener komiteen at personer med nedsatt funksjonsevne ikke har den selvbestemmelsesretten de har krav på.

 • Fengsel-rapport
  01.04.19
  Ombudet klager Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel inn til Diskrimineringsnemnda

  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel handler i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 6 ved å gi kvinner i Tromsø fengsel dårligere soningsforhold enn menn.

 • Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Hanne Bjurstrøm
  15.02.19
  Historier om seksuell trakassering i Forsvaret danner et bilde av en alvorlig ukultur

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har i møte med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vært svært tydelig på at historiene om seksuell trakassering som ble publisert i magasinet Forsvarets forum i desember er uakseptable.