Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Fra 1. januar 2020 har du mulighet til å klage inn din sak om seksuell trakassering til Diskrimineringsnemnda.

Tvang som siste utvei

Tvang som siste utvei

Her er ombudets viktigste innspill til ny tvangslov.

Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ombudet mener Regjeringen må utrede muligheten for å utvide adgangen til å gi oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel, uavhengig av om det er gitt forklaring til retten eller politiet i en straffesak.