Forslag til forskrift for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehagenloven

Ombudet håndhever som kjent blant annet diskrimineringsloven og arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel (kap. 13.). Statsborgerskap er ikke et vernet diskrimineringsgrunnlag etter disse bestemmelsene. Inngåelse av avtaler med fremmede stater, herunder implementering av EU-direktiver, som stiller enkelte lands statsborgere i en bedre stilling enn tredjelands statsborgere, vil derfor i utgangspunktet ikke være i strid med diskrimineringsregelverket.

Les hele høringsuttalelse her.