Boligkjøper ble diskriminert

Den iranske familien la inn høyeste bud. Likevel valgte selger å gi boligen til en annen budgiver. Diskriminering, mener ombudet.

En iransk familie klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De hadde lagt inn høyeste bud på en bolig, men fikk ikke tilslaget. I stedet valgte huseier å selge til familien som ga det nest høyeste budet.

Klager hevdet at de ikke fikk tilslaget på boligen på grunn av sin etniske bakgrunn. Familien har i etterkant tatt kontakt med megler for å få en forklaring på hvorfor de ikke fikk tilslaget. Megler skal da ha uttrykt at selger ville unngå ”trøbbel”. Familiens datter skal også ha fått høre at man ikke ønsket mennesker med annen etnisk bakgrunn i nabolaget. Disse utsagnene var ikke verifisert.

Selger på sin side hevdet at de hadde fått et spesielt godt forhold til den de valgte å selge eiendommen til, og at det var dette som gjorde at de valgte å ikke akseptere høyeste bud. Megler hadde ingen konkret forklaring å gi i forbindelse med saken bortsett fra at de benektet å ha sagt noe om at selger ville unngå trøbbel.

Konklusjon

Saken var – slik ombudet så det – relativt dårlig opplyst. Etter en konkret vurdering fant ombudet at diskriminering hadde funnet sted. Etter ombudets vurdering ble familien med iransk bakgrunn diskriminert på grunn av sin etniske opprinnelse. Slik diskriminering er forbudt.


Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Sak: 06/1340.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen (PDF).