= Oslo - Saklige språkkrav til selgere

Etter oppslag i dagspressen om krav til selgere av =Oslo, fant ombudet grunn til å undersøke hvorvidt etnisitet vektlegges ved godkjennelse av selgere til magasinet. Fungerende redaktør ble sitert på at han ikke ønsket utenlandske tiggere fordi det ville gi økt konflikt med de norske. Han understreket også at det var viktig å kunne språket og viste til at selgere måtte forstå innholdet av magasinet. Ombudet fant på bakgrunn av oppslaget at det var grunn til å tro at etnisitet ble ulovlig vektlagt, og tok saken opp med ansvarlig redaktør.

Redaktøren forklarte at = Oslo hadde blitt feilsitert. Det stemte ikke at utenlandske selgere ble avvist på generelt grunnlag, men etter konkrete undersøkelser av norskkunnskapene. Han viste også til at det var viktig at selgerne kjente til =Oslos profil og innhold. De hadde foreløpig ikke fått noen henvendelse fra personer med rom- bakgrunn.

LDO fant på bakgrunn av dette at det likevel ikke var grunn til å tro at = Oslo stilte usaklige krav til selgerne og at personer med rom- bakgrunn ikke ble avvist på generelt grunnlag. = Oslo brøt derfor ikke loven.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet
Saksnummer: 08/1103
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4, jf § 10

Les hele uttalelsen her.