Ombudet har kommet til at en butikk diskriminerte to gravide kvinner da de ikke ble ansatt etter at driften skiftet navn og fortsatte med samme eiere.

Kvinnene arbeidet i en butikk som ble slått konkurs. Driften fortsatte imidlertid under et annet navn, men med samme eiere. De fleste av de ansatte ble tilbudt stilling i den nye butikken, bortsatt fra de to kvinnene.

 

Arbeidsgiver hevdet at årsaken til dette var at de ikke var faglig kvalifisert og at de heller ikke fungerte i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver la i denne sammenheng til erklæringer fra butikksjef.


Kvinnene hevdet at de var faglig kvalifiserte og at det heller aldri hadde blitt tatt opp fra arbeidsgivers side at de ikke var faglig kvalifiserte og at de ikke fungerte i
arbeidsmiljøet.

 

Ombudet la avgjørende vekt på at erklæringene fra butikksjefen var utarbeidet etter at saken var klaget inn for ombudet. Slike etterfølgende erklæringer er ikke nok til å sannsynliggjøre at det var andre grunner enn graviditet som var årsaken til at de ikke ble tilbudt stilling.


Ombudet konkluderte derfor med at arbeidsgiver hadde handlet i strid med
likestillingsloven §§ 4 og 3.


Etter ombudets uttalelse ble det inngått et økonomisk forlik mellom klagerne og
arbeidsgiver.

 

Les hele uttalelsen (pdf)

 


Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 09/89
Lovanvendelse: likestillingsloven §§ 4 og 3