Påstått diskriminering på grunn av graviditet ved avvikling av selskap

En kvinne henvendte seg til ombudet og hevdet hun var utsatt for graviditetsdiskriminering ved at hun ikke ble tilbudt ny stilling ved avviklingen av selskapet hun jobbet i, B AS, mens hennes kolleger fikk tilbud om nye jobber i andre virksomheter innen samme konsern.

B AS ble avviklet allerede sommeren 2007, men kvinnens oppsigelse ble utsatt til etter at hennes foreldrepermisjon var ferdig 31. juli 2008. Hun sendte en åpen søknad til et annet selskap i samme konsern, men fikk ingen tilbakemelding. Kvinnen mener hun ble utsatt for graviditetsdiskriminering i strid med likestillingslovens § 3 første ledd, jf. annet ledd nr. 2 og tredje ledd, fordi hennes kolleger alle ble tilbudt nye jobber uten forutgående søknad.

Spørsmålet ombudet måtte ta stilling til var om kvinnen på grunn av sin graviditet og/eller foreldrepermisjon ble stilt dårligere enn hun ellers ville vært, ved at hennes kolleger, i motsetning til henne, ble tilbudt nye stillinger uten forutgående søknad.

Ombudet henvendte seg til B AS og ba om en redegjørelse for ansettelsene gjennomført i forbindelse med avviklingen av selskapet. Av kvinnens fire kolleger var en selvstendig næringsdrivende, og kunne derfor ikke sammenliknes med kvinnen. To kolleger fikk tilbud om stillinger gjennom søknadsprosesser på ordinært vis. Ombudet konkluderte i disse tilfellene med at kvinnen ikke var stilt dårligere enn sine kolleger, og følgelig ikke diskriminert. Den siste av de tre kollegene tok selv initiativ til en løsning som innebar at han arbeidet for et annet selskap i samme konsern på provisjonsbasis gjennom sitt personlige selskap. Han måtte derfor ikke avvente vanlige søknadsprosedyrer, men han ble heller ikke uoppfordret tilbudt en stilling. Ombudet konkluderte også her, under noe tvil, med at kvinnen ikke var stilt dårligere enn sin kollega.

Ombudet kom etter dette til det ikke var handlet i strid med likestillingslovens § 3 første ledd, jf. annet ledd nr. 2 og tredje ledd.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 07/1979
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3, første ledd, jf annet ledd nr 2 og tredje ledd

Les hele uttalelsen her (PDF).