Saken gjaldt innføring av nye badetøysregler for Oslobadene og spørsmålet om
reglene begrenset bruk av badetøy til ”vanlig norsk badedrakt”.

Primærmedisinsk verksted sine brukere mente at muslimske kvinner som ønsket å dekke til kroppen mer enn det en vanlig badedrakt tillot, ble avvist etter de nye reglene.

Oslo kommune utelukket ikke at reglene ble praktisert feil, men understreket at tøy som var tilpasset religiøse eller kulturelle behov var i tråd med de nye reglene under forutsetning av at gjestene benyttet rent badetøy som var ment for bruk i basseng.

Ombudet konkluderte med at partene var enige om at gjester som ønsket å tilpasse badetøy av religiøse eller kulturelle årsaker hadde adgang til dette og fant derfor ingen grunn til videre behandling av saken.

Saken ble derfor henlagt.

Saksnr. 09/942
Lovanvendelse: Diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd
Dato: 24.08.2010

Link til baderegler/sikkerhetsregler.