Avlønning av kursleder

En videregående skole henvendte seg til Ombudet i forbindelse med ansettelse av kursleder.

Skolen ønsket å ansette en kvinne som imidlertid ikke ville akseptere tilbudet om lønn i lønnstrinn 18. Dette hadde skolen forståelse for da en mannlig kollega ved naboskolen hadde lønnstrinn 46. Da lønnen ikke var endelig fastsatt og det ikke forelå en formell klage fra kvinnen kunne ikke Ombudet ta stilling til dette konkrete tilfelle. Ombudet kunne derfor bare redegjøre generelt for likestillingslovens bestemmelser om likelønn.

Saksnummer: 1999/061
Emne: kursleder, lønn
Klager:
Lovanvendelse: § 5.0