En organisasjon klaget over endringer i folketrygden som innebærer redusert rett til overgangsstønad.

Endringen kom i forbindelse med statsbudsjettet for 1999, og innebærer at samboere likestilles med ektefeller når det gjelder rett til overgangsstønad. Likestillingsombudet beklaget endringen, og påpekte at samboere ikke har den samme gjensidige forsørgerplikt som ektefeller har. Samboere har heller ikke fradragsrett eller lik skattemessig posisjon med ektefeller. Ombudet påpekte at dette imidlertid er et politisk spørsmål, og at det var lite hun kunne gjøre ut over å påvirke innenfor de rammer hun har til rådighet.

Saksnummer: 1998/229
Emne: aleneforeldre, overgangsstønad, samboere
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0