En virksomhet trakk tilbake et jobbtilbud da den fikk vite at kvinnen var gravid. Stillingen var et vikariat i halv stilling. På grunn av graviditeten ville ikke kvinnen kunne stå i stillingen i hele vikariatets lengde.

Likestillingsombudet spurte virksomheten om hvilke ulemper dette ville medføre. I utgangspunktet skal det ikke være diskvalifiserende å føde barn. Arbeidsgiver må derfor kunne vise til svært gode grunner for lovlig å legge vekt på graviditet ved ansettelse.

Virksomheten bestemte seg da for å omgjøre beslutningen, og tilbød kvinnen vikariatet på nytt. Kvinnen hadde i mellomtiden fått en annen stilling, og takket nei.

Saksnummer: 2000/216
Emne: vikariat
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2