Likestillingsombudet mottok flere henvendelser fra ansatte i en kommunal tannhelseetat.

De ansatte reagerte på tannlegesjefens formuleringer i et brev til sin overordnede. I brevet hevdet blant annet tannlegesjefen at kvinnelige tannleger søkte seg til etaten "... som springbrett til privatpraksis eller som adspredelse i en hverdag med hus, mann og barn".

Likestillingsombudet orienterte om at likestillingsloven ikke omfatter ytringer. Hun påpekte imidlertid at tannhelseetaten som offentlig organ har en særskilt plikt til å fremme likestilling, jf. lovens § 1, og at uttalelsene ikke var i samsvar med denne plikten.

Tannhelsesjefen svarte med å beklage uttalelsene.

Saksnummer: 2000/187
Emne: ytringer
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0