En trafikkstasjon handlet ikke i strid med likestillingsloven da en mann ble ansatt som stasjonsleder.

En mann og en kvinne søkte deltidsstillingen som stasjonsleder ved trafikkstasjonen. Distriktslederen foretok intervjuer av begge søkerne, og innstilte deretter kvinnen som nummer en. Tilsettingsrådet valgte imidlertid å ansette mannen med 4 mot 1 stemme.

Stillingsdefinisjonen stilte krav om utdanning innenfor minst ett av stillingens ansvarsområder. Begge søkerne hadde slik utdanning, men hovedsakelig på hvert sitt område. Videre ble det stilt krav om erfaring innenfor minst ett av stillingens ansvarsområder. Kvinnen hadde her lang erfaring fra veivesenet, både med ansvar for arkiv og IT. I tillegg hadde hun vært faggruppeleder ved kontoret. Den mannlige søkeren hadde også lang erfaring fra etaten, herunder lang ledererfaring. Han hadde i lang tid blant annet vært stasjonssjefens faste stedforetreder og i perioder hadde han vikariert som stasjonssjef. Han hadde også vært faggruppeleder og distriktsleders faste stedfortreder. Tilsettingsrådet vurderte derfor mannen som bedre kvalifisert enn kvinnen på dette området.

Likestillingsombudet konkluderte med at mannen var bedre kvalifisert på grunn av sin erfaring. Det forelå dermed ingen holdepunkter for at arbeidsgiver hadde lagt vekt på kjønn ved ansettelsen.

Saksnummer: 2001/163
Emne: ansettelse, stasjonsleder, trafikkstasjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0