En kvinne reagerte på at NRK lager en ny serie for barn med gammeldagse kjønnsroller. Serien dreier seg om forskjellige spøkelser, hvor menn har aktive roller, mens kvinnene er blide og skal ha kontakt med barn. Hun mener jenter trenger aktive kvinneforbilder og anmoder Ombudet om å ta kontakt med NRK.

Ombudet skriver i sitt svar at likestillingsloven bare gjelder handlinger og ikke ytringer. Ombudet kan derfor ikke forfølge saken. Kvinnen oppfordres selv til å ta kontakt med NRK og klage på programmet.

Saksnummer: 2001/216
Emne: Barne-TV
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0