En mann ba Likestillingsombudet vurdere reglene om navneendring av slektsnavn på vegne av sin familie. Familien var av finsk/kvensk opprinnelse, og hans mor og bestemor ønsket å benytte deres finsk/kvenske slektsnavn, men fikk avslag på søknaden. Mannen viste til at menn tidligere hadde fått innvilget søknad om bruk av forfedrenes slektsnavn, og stilte spørsmål om retten til å bruke forfedrenes slektsnavn var svakere for kvinner enn for menn.

Ombudet mente at navnelovens regler om endring av slektsnavn er kjønnsnøytrale. Reglene forutsetter at det er viktig for søker å få vedkommendes slektsnavn. Justisdepartementet har i sine retningslinjer sagt at dette vilkåret er oppfylt dersom navnet har blitt brukt over en lengre periode. Dette vil lettere være tilfelle for menn enn kvinner siden kvinner tidligere tok mannens navn ved giftemål. Ombudet mente at dette ikke var i strid med likestillingsloven til tross for at utfallet av reglene får en skjev virkning som følge av gamle tradisjoner.

Det er foreslått endringer i navneloven som innebærer at det skal bli lettere å få tilbake et slektsnavn som kvinnen hadde tidligere. Ombudet synes dette forslaget er gledelig.

Saksnummer: 2001/171
Emne: Slektsnavn, gifte kvinner
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0