En butikk tilbød kvinner rentefritt lån på kvinnedagen.
Etter Likestillingsombudets syn er et slikt tiltak i strid med likestillingsloven.

Ombudet kontaktet butikken og fikk opplyst at tilbudet om rentefritt lån var blitt utvidet til også å gjelde menn. Butikken hadde derfor ikke brutt likestillingsloven.

Saken ble dermed avsluttet.

Saksnummer: 2001/085
Emne: Lån, rentefritt
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0