I en stillingsannonse ble det søkt etter en husholderske. Annonsen var utferdiget av en privatperson.

Likestillingsombudet konkluderte med at klagen ikke hørte til de saker som Ombudet behandler.

Likestillingsloven gjelder på alle samfunnsområder, også i privatlivet. Det betyr at lovens likestillingsprinsipper også skal virke på personlige handlinger. Ombudet håndhever imidlertid ikke saker som hører familielivet til. Det vil si at Ombudet ikke kan behandle saker som angår personlige forhold som for eksempel en skilsmisse, barnefordeling eller fordelingen av husarbeidet hjemme. Ansettelse av noen som skal arbeide og bo i arbeidsgivers hjem ansees som rent personlige forhold.

Saksnummer: 2001/019
Emne: Husholderske, personlige forhold
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1,  § 3.0