En kvinne klaget over at et treningssenter opererte med ulike åpningstider for kvinner og menn. Kun menn hadde adgang til senteret tidlig om morgenen.

Senteret viste til at det totalt sett var satt av flere treningstimer til kvinner enn til menn, 39 mot 34 timer. Senteret hadde forsøkt morgenåpent også på "kvinnedagene", men kuttet tilbudet på grunn av dårlig oppmøte.

Likestillingsombudet mente manglende etterspørsel var et saklig og relevant argument for at åpningstidene var ulike for kvinner og menn, og konkluderte med at senteret ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/133
Emne: åpningstider, kvinner
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0