Et vikarbyrå søkte etter gutter/menn til ulike oppdrag innen lager og produksjon. Likestillingsombudet kom til at annonsen var i strid med likestillingsloven.

For at man lovlig kan lyse ut en stilling for det ene kjønn, må det foreligge en åpenbar grunn. Likestillingsombudet kunne ikke se at det forelå noen slik grunn i denne saken.

Saksnummer: 2001/141
Emne: lager, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1