En bedrift søkte etter en fagarbeider (snekker). Det var to personer som søkte stillingen - en mann og en kvinne. Mannen ble ansatt i stillingen, og kvinnen ønsket Ombudets vurdering av saken.

Ombudet konkluderte med at det ikke var skjedd en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven i dette tilfellet. Årsaken til det var at mannen hadde en noe mer relevant utdannelse enn kvinnen, samt at han hadde en betydelig lenger praksis innen faget.

Saksnummer: 2002/049
Emne: Ansettelse, snekker
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2