En mann henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende Lånekassens regelverk ved fødsel og adgangen til å få omgjort lån til stipend. Regelverket medfører at dersom mor er under utdanning og far i arbeid, får mor omgjort lånet til stipend selv om hun forsetter studiene og far er hjemme med fødselspenger. Er derimot mor i arbeid og far under utdanning, får ikke han omgjort lånet til stipend hvis han fortsetter studiene når mor er hjemme med fødselspenger.

Ombudet mener dette regelverk forskjellsbehandler kvinner og menn, og det er en klar målsetting å fjerne slikt regelverk. Ombudet viste i saken til likestillingslovens bestemmelse om aktivitetsplikt i § 1a, hvor det står at offentlige myndigheter har en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestillings mellom kjønnene på alle samfunnsområder.

Som følge av Ombudets henvendelse, har Lånekassen nå foreslått en endring i regelverket.

Saksnummer: 2002/163
Emne: fødselspermisjon, fedre, student, studier, far, stipend
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0