Likestillingsombudet mottok en henvendelse vedrørende overrepresentasjon av mannlige forskere og foredragsholdere på enkelte konferanser som var avholdt i regi av et offentlig organ.

Likestillingsombudet uttalte at det i størst mulig grad bør tilstrebes en jevn fordeling av kvinner og menn blant foredragsholdere på konferanser, spesielt når konferansene er i regi av offentlige myndigheter.

Saksnummer: 2002/033
Emne: forskere
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0