En mann klaget til Likestillingsombudet på en kontaktformidlingstjeneste på Internett hvor menn måtte betale for å lese svar på sine annonser, i motsetning til kvinner.

Likestillingsombudet viste til at slik forskjellsbehandling er i strid med likestillingsloven. Ombudet har i flere avgjørelser fastslått at det å ta ulik pris for kvinner og menn på Internett- og telefontjenester er i strid med loven. Likestillingsloven fastslår at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Forskjellsbehandling kan unntaksvis godtas, dersom det foreligger en saklig grunn for forskjellsbehandlingen. Det stilles strenge krav til saklighet. Hensynet til marked og profitt anses i denne sammenheng ikke som et saklig argument.

Saksnummer: 2002/331
Emne: Internett, chatting, ulik pris, forskjellsbehandling
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0