En mann klaget til Likestillingsombudet over et uniformsreglement til Oslo Taxi. Han mente uniformsreglementet gjorde forskjell på kvinner og menn fordi kvinner kunne velge mellom å benytte bukse eller skjørt i arbeidet, mens menn kun hadde lov til å benytte bukser. Klager mente menn burde kunne velge mellom bukse og shorts for å kunne ha en valgfrihet på lik linje med kvinner.

Taxi-selskapet fremhevet at service og kvalitet var viktig for selskapet. I tillegg ble det påpekt at sjåførene alltid skulle være pent og representativt kledd, og at det på bakgrunn av dette ikke var tillatt for menn å benytte shorts i arbeidet.

I sin avgjørelse konkluderte Likestillingsombudet med at uniformsreglementet ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet var enig i at uniformsreglementet innebar en forskjellsbehandling av kvinner og menn, men pekte samtidig på at arbeidsgiver gjennom sin styringsrett har adgang til å sette krav til arbeidsantrekk i virksomheten. Pent eller representativt kledd, betyr normalt at kvinner kan velge mellom bukser, skjørt og kjole, mens menn må finne seg i å gå i bukse. Det er vanligvis ikke i strid med likestillingsloven å kreve at arbeidstakerne følger disse vanlige kleskodene.

Ombudet pekte imidlertid på at det likevel kunne være i strid med likestillingsloven dersom reglementet medførte at menn hadde dårligere arbeidsforhold enn kvinner fordi de for eksempel ikke kan tilpasser seg temperaturforholdene på samme måte. Mennene i virksomheten kunne imidlertid velge mellom en sommerbukse og en vinterbukse, i tillegg til at det fantes langermede og kortermede skjorter både for kvinner og menn. Begge kjønn hadde dermed anledning til å tilpasse uniformen etter temperaturforholdene.

Saksnummer: 2002/212
Emne: arbeidsvilkår, uniform, taxi, arbeidsklær
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0