En fylkeskommune tok kontakt med Likestillingsombudet som følge av at et styre i et kraftlag besto kun av menn. Spørsmålet var om styret i det interkommunale kraftlaget var omfattet av likestillingsloven § 21.

Etter Ombudets mening er interkommunale selskap som et utgangspunktet omfattet av loven. Imidlertid viste det seg at selskapet var organisert som et aksjeselskap. Dette er en selskapsform som på dette tidspunkt ikke er omfattet av likestillingsloven. Valget av styremedlemmer var derfor ikke lovstridig, men Ombudet vil som følge av Barne- og familiedepartementets arbeid med kjønnskvotering til styrer og råd følge saken videre.

Saksnummer: 2002/167
Emne: Styre, interkommunalt selskap
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.0