En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente vilkåret om at en ektefelle må ha vært under 45 år ved skilsmissen for å få rett til etterlattepensjon var i strid med likestillingsloven.

Ombudet viste til at etterlattepensjon for fraskilte er behovsprøvd. Siden kvinner generelt har lavere inntekt enn menn vil flere kvinner enn menn ha rett til slik pensjon, slik at begrensningene i rettighetene kunne sies å ramme kvinner og menn ulikt. Ombudet mente imidlertid at problemet heller var det at kvinner over 45 år stilles dårligere enn kvinner under 45 år, slik at man vanskelig kunne si at dette vilkåret innebar en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Ombudet uttalte også at det er rimelig at det settes visse aldersgrenser ved slike ytelser. Desto yngre den fraskilte er ved skilsmissen, desto mer sannsynlig er det at hun vil kunne skaffe seg inntektsgivende arbeid og at ekteskapet ikke ville ha særlig betydning for hvilket erverv og hvilken inntekt hun ville ha.

Saksnummer: 2003/019
Emne: etterlattepensjon, skilsmisse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0