En kvinne gjorde Likestillingsombudet oppmerksom på en stillingsutlysning fra et hotell. I stillingsannonsen sto det at hotellet søkte etter ”stuepiker/etasjevertinner”.

Likestillingsombudet henvendte seg til hotellet og gjorde oppmerksom på at slike betegnelser er kjønnsbestemte og signaliserer at man ønsker å ansette en kvinne i stillingen. Ombudet viste videre til likestillingslovens forbud mot kjønnspesifikke stillingsannonser. Ut fra annonseteksten var det ingenting som skulle tilsi at det var noen åpenbar grunn til å utelukke menn fra å søke stillingen. Annonsen var derfor utformet i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/306
Emne: stillingsannonse, stuepike
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1