En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om det finnes lovregler som forbyr arbeidsgivere å henge opp kalendere med kvinnemotiv, i dette tilfellet kalendere med motiv av fullt påkledde og bikinikledde kvinner.

Likestillingsombudet opplyste at det ikke finnes noe konkret lovforbud mot oppheng av slike bilder, med mindre dette blir å anse som seksuell trakassering. Både arbeidsmiljøloven og likestillingsloven inneholder bestemmelser som skal verne arbeidstakere mot å bli utsatt for seksuell trakassering. I forhold til likestillingslovens § 8a defineres seksuell trakassering som uønsket seksuell trakassering som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer. Med seksuell oppmerksomhet menes oppmerksomhet som er seksuelt betont eller av seksuell karakter. Oppmerksomheten kan være av verbal, ikke verbal eller fysisk karakter. Dette innebærer at seksuell trakassering kan omfatte visning av bilder.

Ombudet kunne ikke se at ovennevnte kalendere i seg selv skulle være i strid med likestillingsloven, men kunne ikke utelukke tilfeller hvor slike oppheng kunne være i strid med loven. En forutsetning må i så fall være at handlingen retter seg mot bestemte personer på arbeidsplassen og at handlingen har en seksuell undertone som er plagsom for den eller de som rammes.

Saksnummer: 2003/224
Emne: kalender, seksuell trakassering, arbeidsplass
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 8.a