I sin stillingsannonse søkte et konditori etter en "ekspeditrise". En mann tok på bakgrunn av denne annonsen, kontakt med butikken og fikk bekreftet at man ville foretrekke kvinnelige søkere. Begrunnelsen var hensynet til arbeidsmiljøet, man hadde alltid hatt kvinnelige ansatte.

Likestillingsombudet informerte om likestillingsloven, som i paragraf 4 første ledd sier at stillinger skal utlyses for begge kjønn. Dette gjelder med mindre mann har åpenbar grunn til å lyse ut stillingen bare for menn eller kvinner. Lovens vilkår om åpenbar grunn tolkes strengt, og forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Ekspeditrise er en kjønnsbestemt tittel som signaliserer at man ønsker å ansette en kvinne i stillingen. De argumenter butikken anfører som begrunnelse for å utelukke menn vil ikke anses for å være saklige og akseptable. Annonsen er dermed utformet i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/308
Emne: stillingsannonse, ekspeditrise
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1