En kvinne hadde gjennomført frivillig førstegangstjeneste, men hadde senere et ønske om å erklære seg som pasifist/militærnekter. Da hun ba om å bli fritatt, fikk hun beskjed om at kvinner ikke har allmenn verneplikt og derfor ikke kommer inn under militærnekterlovens bestemmelser.

Likestillingsombudet tok saken opp med Justisdepartementet. I svaret fra Departementet ble det opplyst at kvinner som har påtatt seg en uoppsigelig kontraktsforpliktelse til å avtjene militærtjeneste (villighetserklæring), kan få fritak for videre militærtjeneste på lik linje med vernepliktige menn. Departementet viste imidlertid til at kvinner som fritas militærtjeneste av overbevisningsgrunner ikke kan pålegges å utføre sivil verneplikt på lik linje som menn. Dette ble begrunnet i at villighetserklæringen gjelder kvinnelig militært personell. Så lenge kvinner ikke er pålagt å avtjene verneplikt, sa Ombudet seg enig med departementet i at det foreligger en saklig grunn til å forskjellsbehandle kjønnene på dette området.

Saksnummer: 2002/347
Emne: verneplikt, militærnekter, kvinne
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0