Likestillingsutvalget i en fylkeskommune henvendte seg til Likestillingsombudet fordi en kvinnelig prost ikke deltok i prosesjon i forbindelse med en vigslingsgudstjeneste. Kvinnen valgte selv å ikke delta i prosesjonen, fordi den mannlige sognepresten ut fra sitt bibelsyn ikke kunne ha gudstjeneste sammen med en kvinnelig prest.

I sitt svar til Likestillingsutvalget skrev Ombudet om at det etter hennes syn er i strid med likestillingsloven å behandle mannlige og kvinnelige ansatte ulikt, også når dette skjer av hensyn til kvinneprestmotstandere og for å unngå konflikter. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at kvinnelige og mannlige ansatte har like vilkår i arbeidet.

Saksnummer: 2003/110
Emne: indre forhold, prosesjon, kjøreregler, prest, prost
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 2.1