En mann henvendte seg til Likestillingsombudet for å gjøre oppmerksom på at et rekrutteringsbyrå søkte etter en medarbeider til bensinstasjon. I utlysningsteksten var det et krav at søkeren måtte være en voksen dame.

Likestillingsombudet henvendte seg til rekrutteringsbyrået, og gjorde oppmerksom på at annonseteksten var utformet i strid med likestillingsloven. Likestillingsloven krever at stillinger skal lyses ledig for begge kjønn, med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen bare for kvinner eller menn. Lovens vilkår om åpenbar grunn tolkes strengt, og forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Saksnummer: 2003/213
Emne: stillingsutlysning, annonse
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1