Likestillingsombudet ble gjennom media gjort kjent med 7-Eleven’s markedsføring av kaffe. Kampanjen gikk blant annet ut på å la kvinnelige ansatte benytte en bestemt T-skjorte, som med illustrasjoner og ordspill som fokuserte på den ansattes bryster og brystenes størrelse. I en artikkel på VG NETT den 12. juni 2004 uttalte administrerende direktør, Paal Hansem, at han syntes at dette var ”rett og slett bare moro”.
Likestillingsombudet tok kontakt med 7-Eleven og ga uttrykk for at hun stilte seg meget kritisk til virksomheter som eksponerer sine ansatte på en slik måte. T-skjortene kunne fremstå som en mulighet for kunder til å kommentere de ansattes kropper og utsette dem for seksuell trakassering.

Likestillingsloven § 8a om seksuell trakassering lyder som følger:

Det er ikke tillatt å usette en annen for seksuell trakassering.
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Loven sier videre: ”Arbeidsgiver og ledelsen … har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde.”

Et fokus på seksuell trakassering er spesielt viktig i virksomheter hvor de ansatte har kundekontakt.

Likestillingsombudet anbefalte butikkjeden å gjøre følgende:

o Gjøre seg kjent med loven.
o Gjøre klart for alle at seksuell trakassering ikke aksepteres, for eksempel gjennom retningslinjer.
o Utarbeide en plan for hvordan problemet håndteres hvis det skulle oppstå.
o Utpeke kontaktpersoner som den som er utsatt kan snakke med, og som kan gi råd og hjelp hvis vedkommende vil klage formelt.

Ombudet ba videre 7-Eleven om en tilbakemelding på hvordan kjeden arbeider for å forebygge og forhindre at deres ansatte ikke blir utsatt for seksuell trakassering.

7-Eleven svarte på Likestillingsombudets henvendelse og beklaget kampanjen. Selv om t-skjorten var en av to valgfrie skjorter kunne markedssjefen se at den aktuelle t-skjorten kunne oppfattes på feil måte og hadde i denne forbindelse informert alle 7-Elevenbutikker om at skjortene ikke lenger skulle brukes. 7-Eleven opplyste videre at kjeden var kjent med likestillingsloven § 8a, at man hadde rutiner for hvor ansatte kunne henvende seg hvis de skulle bli utsatt for seksuell trakassering. Informasjon om regelverk og rutiner ville i nærmeste fremtid bli repetert overfor 7-Elevens franchisetakere.

Saksnummer: 2004/233
Emne: seksuell trakassering
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 8.a