En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun ikke hadde fått en lærlingplass hun mente hun var lovet. Kvinnen hadde utdannet seg innen mekaniske fag, og skulle ha lærlingplass som motormann/maskinist. Hun mener hun hadde blitt forespeilet en slik plass på hurtigruten, da to maskinlærlingplasser skulle prioriteres elever fra hennes fylke. En av lærlingplassene ble imidlertid gitt til en gutt fra et annet fylke og den andre lærlingplassen ble det ikke noe av.

Selskapet viste til at gutten som fikk tilbud om lærlingplass, var en person med spesielle relasjoner til selskapet. Av økonomiske årsaker måtte selskapet deretter redusere sitt inntak av lærlinger. Det var derfor ikke rom for å ta inn kvinner som motormannslærling i den omgangen.

Ut fra disse opplysningene hadde ikke Ombudet holdepunkter for å hevde at det ble tatt hensyn til kjønn ved tildeling av lærlingplasser. Selskapet hadde derfor ikke handlet i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/392
Emne: lærlingplass, hurtigruten, maskinist
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 6.0