En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi kommunen hadde vedtatt at han skulle få en mannlig personlig assistent. Mannen mente dette skjedde fordi han var mann, og at han derfor ikke fikk tildelt en kvinnelig personlig assistent.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven ikke gir noen en selvstendig rett til å bestemme om man vil ha kvinnelig eller mannlig assistent. Kommunen kan derimot som offentlig myndighet ha et visst ansvar for å forsøke å imøtekomme kvinnelige og mannlige klienters ønsker om å ha assistenter av et visst kjønn. Dette kan være av hensyn til at tjenestene skal kunne fungere best mulig og ikke krenke klienters bluferdighet.

Saksnummer: 2004/458
Emne: personlig assistent, funksjonshemmet, mann
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0