På bakgrunn av en rekke henvendelser til Likestillingsombudet vedrørende skihopping for kvinner, fant Ombudet grunn til å henvende seg til Norges Skiforbund.

Ombudet viste til likestillingslovens formål er å sikre kvinner og menn like muligheter til utdanning, arbeid, kulturell og faglig utvikling. Loven gjelder også innenfor idretten. Dette betyr at kvinner og menn skal ha de samme muligheter til å drive sin idrett og delta i arrangementer og konkurranser. Dersom kvinnelige skihoppere i praksis forhindres fra å hoppe i store bakker på grunn av kjønn, har de ikke de samme muligheter som menn ti å utvikle seg innenfor hoppsporten, noe som vil være en forskjellsbehandling etter likestillingsloven. Likestillingsloven er imidlertid ikke til hinder for at man opererer med kjønnsdelte klasser innenfor idretten, så lenge både kvinner og menn gis likeverdige muligheter til å drive sin idrett.

Saksnummer: 2004/049
Emne: skihopp, kvinner
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0