En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med diverse spørsmål knyttet til det å være gravid jobbsøker.

Likestillingsombudet ga kvinnen en kort orientering om de viktigste problemstillingene.

For å få rett til fødselspenger, er det et krav i folketrygdloven at man må ha vært yrkesaktiv i 6 av de siste 10 månedene før fødselspengeperioden begynner. Det er imidlertid ikke noe krav om at man har hatt samme arbeidsgiver i disse 6 månedene.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av graviditet, jfr lovens § 3, første ledd nr. 2. Dette innebærer at en arbeidsgiver ikke har rett til å vektlegge at en søker er gravid når hun vurderes til en stilling. Dersom arbeidsgiveren hadde ansatt søkeren dersom hun ikke var gravid, skal han også ansette henne selv om hun er gravid.

Mange kvinner opplever nok at det er vanskelig å være ærlig overfor en potensiell arbeidsgiver i frykt for ikke å bli ansatt på grunn av graviditet. Man har ingen plikt til å oppgi graviditet på et jobbintervju.

Videre finnes det ingen regler for når en arbeidstaker har plikt til å oppgi at hun er gravid. Juridisk sett har hun kun en forpliktelse etter arbeidsmiljøloven til å varsle sin arbeidsgiver minst en uke før hun går ut i permisjon før fødselen. Dersom hun skal ha permisjon i minst 12 uker utover de obligatoriske ukene (seks uker etter fødselen) skal hun varsle arbeidsgiver minst 4 uker i forveien, jfr. arbeidsmiljøloven § 31.

Saksnummer: 2005/005
Emne: graviditet, rettigheter, jobbsøking
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0