En kvinne var utleid som vikar som sentralbordmedarbeider til en bedrift, gjennom et vikarbyrå. Vikariatene ble forlenget flere ganger. Hun fikk så tilbud om vikariat som sekretær i bedriften og takket ja til dette. Hun informerte samtidig bedriften om at hun var gravid, og fikk beskjed om at jobbtilbudet likevel sto ved lag. Like etter ble kvinnen sykemeldt på grunn av komplikasjoner tidlig i svangerskapet. Hun fikk deretter beskjed om at hun ikke var aktuell for stillingen, da vikariatet sannsynligvis ville vare over lengre tid og muligens bli en fast stilling. Kvinnen mente hennes graviditet var årsaken til at hun likevel ikke fikk vikariatet.

Likestillingsombudet påpekte at bedriften ikke hadde tilbakevist påstanden om at det var graviditeten som var årsaken til at jobbtilbudet ble trukket tilbake. Tvert om hadde bedriften bekreftet at det var graviditeten som var årsaken. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at bedriften handlet i strid med likestillingsloven når kvinnen ikke fikk vikariatet som sekretær. Ombudet oppfordret bedriften til å betale kvinnen en økonomisk kompensasjon for lovbruddet. Bedriften etterkom denne anmodningen, og betalte kvinnen kr 15 000 i kompensasjon for det økonomiske tapet hun hadde lidt.

Saksnummer: 2004/154
Emne: Ansettelse, graviditet, jobbtilbud
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0