Lovene LDO gir råd om

LDO gir råd om likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven – kapittel 13 om likebehandling og føresegnene om ikkje-diskriminering i bustadlovene:

 

Om kjønnsdiskriminerende reklame

Kjønnsdiskriminerende reklame blir regulert i markedsføringslova. Det er Forbrukertilsynet som handhever denne.

Klageinstans

Fra 1. januar 2018 behandlar Diskrimineringsnemnda klager på diskriminering.