Beate Gangås

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Filmere inviterer unge filmskapere til å lage minuttfilmer til årets Superkortkonkurranse. Temaet for konkurransen er din og min rett til å bli sett, respektert og delta. Filmene som kommer til finalen vil bli vist en hel uke hver på alle kinoene i Norge og i Oslo-taxiene i sommer. Vinneren av konkurransen blir kåret på filmfestivalen i Haugesund.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås oppfordrer alle til å prøve seg.

- Nye formater som superkortfilm kan belyse hvordan fordommer, trakassering og diskriminering påvirker mennesker i Norge i 2007. Jeg håper disse filmene kan være med på å gjøre oss alle mer bevisste og åpne øynene våre for viktigheten av å forebygge fordommer. Fordommer kan utvikle til handlinger vi ikke skal godta og som er i strid med norsk lov, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Årets konkurranse er en del av det europeiske året for like muligheter for alle. Rettigheter, representasjon, anerkjennelse og respekt er sentrale verdier for EU-satsingen. Dette er også temaene for årets konkurranse. Filmskaperne står fritt til å velge form, arena og innhold innenfor den tematiske rammen. Det kan være mangel på respekt, trakassering, diskriminering på arbeidsplassen, i vennegjengen, på boligmarkedet - hvor som helst.

- I dag ser vi at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på retten til like muligheter. Alle har rett til å bli respektert, sett, anerkjent og delta aktivt i samfunnet. Likevel ser vi at mennesker blir nektet jobb og bolig av usaklige grunner. Vi kan ikke godta at folk ikke får like muligheter på tross av kompetanse eller at noen ikke får kjøpe den boligen de har lagt inn høyest bud på fordi utleier er fordomsfull og uvitende, sier Beate Gangås.

Minuttfilmkonkurransen Superkort arrangeres av Filmere, kreativt forum for nye filmskapere, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Konkurransen er åpen for både amatører og profesjonelle, men innsendte bidrag må være i DV-kvalitet eller bedre.  Filmen kan være inntil et minutt kort. Ferdige filmer leveres gjennom Filmeres nettsider www.nlive.no/superkort. Siste frist for innsending av bidrag er 1. juli. I alle Oslo-taxiene kan du nå se vinnerfilmene fra fjorårets Superkortkonkurranse. Her vises også Likestillings- og diskrimineringsombudets nye kortfilm ”Slør”.

Mer informasjon om Superkort