Bilde av en roseLikestillings og diskrimineringsombud Beate Gangås gratulerer NIF med det historiske valget av Norges første kvinnelige idrettspresident. Hun sender blomster til nyvalgte Tove Paule.

- Det er en milepæl i norsk kvinnehistorie at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har valgt sin første kvinnelige idrettspresident, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Bilde av Tove PauleSøndag 13. mai valgte Idrettstinget Tove Paule til den første kvinnelige idrettspresidenten i Norge. Paule fikk 96 av 161 stemmer på idrettstinget i Skien. Tidligere har to kvinnelige kandidater forsøkt seg på vervet som idrettens øverste sjef, men ikke fått tinget med seg.

- Idretten skal være åpen og inkluderende for alle, uansett kjønn og bakgrunn. Det at idrettstinget nå har valgt en kvinnelig president, lover godt for at Idretts-Norge nå går fra ord til handling. Det viktigste er at idrettspresidenten tar ansvar og realiserer visjonen om idrett for alle. Jeg forventer at Paule setter likestillingsspørsmål høyt på agendaen og iverksetter konkrete tiltak for å nå målet om en åpen og inkluderende idrett, sier Gangås.

Norges Idrettsforbund har eksistert siden 1861, og er i dag Norges største frivillige organisasjon med sine ca. 1,9 millioner medlemmer.

- Jeg vil oppfordre idretten til å starte arbeidet med systematisk å kartlegge kjønnsrepresentasjon, minoritetsrepresentasjon og ressurstilgang på alle nivå i idretten. Dersom hele idretten skal lykkes med å bli åpen og inkluderende stilles det store krav til helhetstenking, respekt for både likheter og forskjeller, langsiktig arbeid og tilstrekkelig med ressurser, avslutter ombudet.