I dag undertegner Norge FN-konvensjonen for funksjonshemmede i New York.

Konvensjonen ble vedtatt vedtatt den 13. desember 2006 og er klar til ratifisering.

– Konvensjonen setter en standard som vi vil bli målt mot. Før vi kan ratifisere konvensjonen skal vi gjøre en grundig jobb med å vurdere om det er norsk lovgivning som må forbedres, sier statsråden. sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet forventer at Norge er tidlig ute med å ratifisere avtalen og påta seg konvensjonens forpliktelser.

Det vil gi nordmenn med nedsatt funksjonsevne klare juridiske rettigheter.